डाउनलोड (Downloads)

1. अहवाल:

अ] वर्ष 2020-21
ब] वर्ष 2019-20
क] वर्ष 2018-19
ङ] वर्ष 2017-18

2. खाते उघडण्याचा अर्ज (Account Opening Form):

इथे क्लिक करा (Click Here)
अ] मुदत ठेव फार्म (FD Deposit Form)
ब] सभासद व बचत खाते फार्म (Shares and Saving Form)

*नोट – हा अर्ज इंग्रजी/हिंदी/मराठी मध्ये भरुन खालील कागदपत्रे जोडावे.

3. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २६ व २७ अन्वये सूचनापत्र:

 इथे क्लिक करा (Click Here)