खाते (Accounts)

संस्थेच्या विविध खाते योजना

संस्थेत कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्यासाठी संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय कोणताही व्यवहार करता येणार नाही.