बचत खाते (Savings Account)

बचत खाते (Savings Account)

खात्याचा व्याजदर: 4% p.a. (W.E.F. 01/04/2018)

नियम:

१. विविध वर्गाचे खाते उघडले जाऊ शकतात. अ] व्यक्तिगत/संयुक्त/18 वर्षाखालील ब] फर्म/कंपनी/अव्यावसायिक कामासाठी.
२. कमीत कमी रु. 100/- सुरवातीची शिल्लक घेऊन खाते उघडल्या जाईल.
३. वर्षातून जास्तीत जास्त 120 वेळा व्यवहार करता येईल.
४. एक दिवशी रु. 2,00,000/- पेक्षा अधिक राशी नगदीने स्वीकारता येणार नाही.
५. संपर्क व सेवेसाठी पत्ता/टेलिफोन/मोबाईल/ई-मेल देणे व वेळोवेळी बदल झाल्यास संस्थेला कळविणे.
६. बचत खाते स्लीपवर भारानार्याची सही करणे आवश्यक आहे.
७. पासबुक सांभाळून ठेवणे व संभावित धोका टाळण्यासाठी पासबुकवर सही करू नये.
८. एकाच व्यक्तीच्या नावाने एकच बचत खाते (संयुक्तिक खाते वगळता) उघडला जाईल.
९. बचत खात्यावर व्याज आकारणी करताना रु. 1.00/- पेक्षा कमी व्याज खात्यात जमा करता येणार नाही.
१०. बचत खात्याची पुस्तिका हरविल्यास पुन्हा रु. 10/- देवून पुस्तिका तयार करून देता येईल.
११. रक्कम काढते वेळी स्वतः उपस्थित रहावे अन्यथा त्या रक्कमेची जबाबदारी त्या खातेदारावर राहील.
१२. नियमामध्ये बदल करण्याचे अधिकार संस्थेचे व्यवस्थापन मंडळाला राहील.
१३. व्यवहार झाल्यानंतर खाताधारकानी पुस्तिका तपासून घ्यावी.
१४. बचत खात्यात दोन वर्षापर्यंत व्यवहार सुरु नसल्यास ते खाते बंद करण्याचे अधिकार संस्थेचे राहील.
१५. RTGS/NEFT द्वारे राशी अन्य बँकेला असलेल्या त्याच खातेदार्याच्या खात्याला हस्तांतरित करण्याची सेवा उपलब्ध आहे.