LIC गहाण कर्ज (LIC Mortgage Loan) मिळावा फक्त 15% व्याज दरात

LIC गहाण कर्ज (LIC Mortgage Loan)

कर्जाचा व्याजदर – 15% (Reducing)

अल्पावधीत कर्ज मिळण्याची सोय

कर्जा करिता आवश्यक कागदपत्रे –

1. LIC Policy certificate original
2. Surrender value quotation
3. बँक पासबुक झेरोक्स सोबत मागील सहा महिन्याचा व्यवहार
4. आधार कार्ड (Adhar card)
5. PAN कार्ड
6. इलेक्ट्रिक बिल (मागील 3 महिन्यातले)
7. दैनिक खाते पासबुक ची झेरोक्स

सभासदाकडून कर्जाकरिता भरून घेण्यात येणारी राशी –

अ] संस्थेत जमा होणारी राशी
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. शेअर्स – सभासद LIC गहाण कर्ज 5%
३. बचत खाते – रु. 100/-

ब] नवीन/जुन्या सभासद नियमित कर्ज करिता
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. प्रवेश फी – रु. 10/-
३. कर्ज फॉर्म फी – रु. 50/-
४. Stamp पेपर – रु. 100/-
५. जनरल इन्शुरन्स (UIIC) – रु. 60/-
६. बचत खाते – रु. 100/-
७. पूर्व तपासणी  – रु. 100/-
८. कर्ज दिल्यानंतरची तपासणी  – रु. 100/-
९. शेअर्स – सभासद LIC गहाण कर्ज 5%
१०. व्यवस्थापन शुल्क –  सभासद LIC गहाण कर्ज (Regular Loan) – 4%
११. व्यवस्थापन शुल्कावर 18% GST
१२. इतर खर्च

टीप – कर्ज मागणी करणाऱ्या सभासद खातेदाराचे दैनिक बचत खाते/ मागणी  संपलेल्या कर्ज खातेचे उतारे (Statement) शाखा व्यवस्थापकाचे सहनिशी सोबत आणावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *