ई – रिक्षा साठी मिळवा मुळ रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज

ई – रिक्षा कर्ज (E – Rikshaw Loan)

कर्ज मर्यादा – मुळ रकमेच्या 50% पर्यंत.

कर्जाचा व्याजदर –  15% p.a (Reducing)

अल्पावधीत कर्ज मिळण्याची सोय

कर्जा करिता आवश्यक कागदपत्रे –

१. ई- रिक्षा चे कोटेशन
३. 3 वर्षाची Income Tax Return/ Balance Sheet
४. बँक पासबुक झेरोक्स सोबत मागील सहा महिन्याचा व्यवहार
५. चालू वर्षाची कर पावती
६. आधार कार्ड (AADHAR Card)
७. PAN Card
८. इलेक्ट्रिक बिल (मागील ३ महिन्यातले)
९. दैनिक खाते पासबुक ची झेरोक्स
१०. दुसऱ्या कर्जासाठी – शाखा प्रमुखने प्रमाणित केलेले खाते उतारा(Loan Statement)

सभासदाकडून कर्जाकरिता भरून घेण्यात येणारी राशी –

अ] संस्थेत जमा होणारी राशी – 
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. शेअर्स – ई रिक्षा तारणी कर्ज 2.5%
३. बचत खाते – रु. 100/-

ब] नवीन/जुन्या सभासद नियमित कर्ज करिता – 
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. प्रवेश फी – रु. 10/-
३. कर्ज फॉर्म फी – रु. 50/-
४. Stamp पेपर – रु. 100/-
५. जनरल इन्शुरन्स (UIIC) – रु. 60/-
६. बचत खाते – रु. 100/-
७. पूर्व तपासणी  – रु. 100/-
८. कर्ज दिल्यानंतरची तपासणी  – रु. 100/-
९. शेअर्स – ई रिक्षा तारणी कर्ज 2.5%
१०. व्यवस्थापन शुल्क –  ई रिक्षा तारणी कर्ज  – 3%
११. व्यवस्थापन शुल्कावर 18% GST
१२. इतर खर्च

टीप – कर्ज मागणी करणाऱ्या सभासद खातेदाराचे दैनिक बचत खाते/ मागणी  संपलेल्या कर्ज खातेचे उतारे (Statement) शाखा व्यवस्थापकाचे सहनिशी सोबत आणावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *