SMS सेवा सुरु.

गिरनार अर्बन क्रेडीट को. ऑप. सोसायटी मध्ये केलेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी SMS द्वारे सूचित करण्यात येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *