संचालक मंडळ (Management)

 संचालक मंडळ 

 

श्री. मोहन आनंदरावजी बोंदरेसदस्य: तंटा मुक्ती समिती 7758866684

संचालक मंडळाची यादी – 2015 ते 2020
नाव पद भ्रमणध्वनी क्र.
श्री. कृष्णा पंचमरावजी खोपडे अध्यक्ष 9373118979
श्री.  सदाशिवराव बारसुजी भेंडे उपाध्यक्ष 9822735740
श्री.  राजेंद्र श्रीरामजी घाटे व्यवस्थापकीय संचालक 9890401788
श्री. इंद्रकुमार रामचंद्रजी बोडखे संचालक 7620288253
श्री. नरेंद्र गजाननजी हिंगे संचालक 9422826930
श्री. मोरेश्वर वासुदेवरावजी लांजेवार संचालक 7066898572
श्री. भगवान चरणदासजी हाडके संचालक 9325794459
श्री. अविनाश दयारामजी इंगोले संचालक 9503004055
सौ. ललिता सुभाषचंद्रजी बोंदरे संचालिका 8806652294
सौ. ज्योती प्रविणजी कोल्हे संचालिका 9423181379
सौ. हर्षला भूपेन्द्रजी महाजन संचालिका 7709183979
श्री. मधुकर मारोतरावजी इटणकर तज्ञ संचालक 9527410075
श्री. राजू पंचमरावजी खोपडे सल्लागार 9763231548
सौ. मृणाल मनोहर गोल्हर सदस्य: तंटा मुक्ती समिती 9422114994

संस्थेची आर्थिक स्थिती :

  • वसूल भाग भांडवल
  • राखीव निधी व इतर निधी
  • ठेवी
  • कर्ज
  • गुंतवणूक
  • नफा

                                  टीप: सगळे मूल्य लाख मध्ये दर्शविले आहे.