संपर्क साधा (Contact Us)

तक्रार किंवा सूचना फॉर्म

शाखा

 मुख्यालय 

‘राजकमल’, प्लॉट क्र. 502/01, नेहरु नगर, मुख्य सिमेंट रोड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया समोर, नंदनवन, नागपूर – 440024.

दूरध्वनी क्र. – 0712-2751788, 0712-2956182, 9890401788

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ:

सकाळी 9.30 ते सयंकाळी ५.३० वा.

 सतरंजीपुरा 

‘श्री कृष्णा कुंज’ तळ मजला, सुभाष पुतळा, सतरंजीपुरा, भंडारा रोड, नागपूर – 440008

दूरध्वनी क्र. -0712-2731788

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ:

सकाळी 9.30 ते सयंकाळी ५ वा.

रोखिचे व्यवहार:

सकाळी 9.30 ते दुपारी ३ वा.

 पारडी 

फरकाडे निवास, दिनकर हॉस्पिटल समोर, पारडी, भंडारा  रोड, नागपूर – 440035

मोबाईल क्र. – 9607711446

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ:

सकाळी 9.30 ते सयंकाळी ५ वा.

रोखिचे व्यवहार:

सकाळी 9.30 ते दुपारी ३ वा.

 भरतवाडा 

42, गुलमोहर नगर, भरतवाडा रोड, नागपूर – 440035.

मोबाईल क्र. – 9607711448

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ:

सकाळी 9.30 ते सयंकाळी ५ वा.

रोखिचे व्यवहार:

सकाळी 9.30 ते दुपारी ३ वा.

 नंदनवन 

‘राजकमल’, प्लॉट क्र. 502/01, नेहरु नगर, मुख्य सिमेंट रोड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया समोर, नंदनवन, नागपूर – 440024.

दूरध्वनी  क्र. – 0712-2751788

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ:

सकाळी 9.30 ते सयंकाळी ५ वा.

रोखिचे व्यवहार:

सकाळी 9.30 ते दुपारी ३ वा.