नियमित कर्ज (Regular Loan)

नियमित कर्ज (Regular Loan)

कर्जाचा व्याजदर – 15% (Reducing)

अल्पावधीत कर्ज मिळण्याची सोय

कर्जा करिता आवश्यक कागदपत्रे –

१. मागील सहा महिन्याचे दैनिक खाते पासबुक ची झेरोक्स
२. 3 वर्षाची Income Tax Return/ Balance Sheet
3. गुमास्त ची झेरोक्स
४. बँक पासबुक झेरोक्स सोबत मागील सहा महिन्याचा व्यवहार
५. चालू वर्षाची कर पावती
६. आधार कार्ड (AADHAR Card)
७. PAN Card
८. इलेक्ट्रिक बिल (मागील ३ महिन्यातले)
९. दुसऱ्या कर्जासाठी – शाखा प्रमुखने प्रमाणित केलेले खाते उतारा(Loan Statement)

 

सभासदाकडून कर्जाकरिता भरून घेण्यात येणारी राशी –

अ] संस्थेत जमा होणारी राशी
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. शेअर्स सभा. नियमित कर्ज 5%
३. बचत खाते – रु. 100/-

ब] नवीन/जुन्या सभासद नियमित कर्ज करिता
१. सुरुवातीचे शेअर्स – रु. 100/-
२. प्रवेश फी – रु. 10/-
३. कर्ज फॉर्म फी – रु. 50/-
४. Stamp पेपर – रु. 100/-
५. जनरल इन्शुरन्स (UIIC) – रु. 60/-
६. बचत खाते – रु. 100/-
७. पूर्व तपासणी  – रु. 100/-
८. कर्ज दिल्यानंतरची तपासणी  – रु. 100/-
९. शेअर्स सभा. नियमित कर्ज 5%
१०. व्यवस्थापन शुल्क –  नियमित कर्ज (Regular Loan) – 4%
११. व्यवस्थापन शुल्कावर 18% GST
१२. इतर खर्च

टीप – कर्ज मागणी करणाऱ्या सभासद खातेदाराचे दैनिक बचत खाते/ मागणी  संपलेल्या कर्ज खातेचे उतारे (Statement) शाखा व्यवस्थापकाचे सहनिशी सोबत आणावे.